Adviesburo voor bouwconstructies

Onze hoofdactiviteit is het ontwerpen van draagconstructies voor bouwwerken. Daarnaast beschikken wij over specifieke kennis van prefab beton en houtconstructies en hebben ruime ervaring met 3D-modelleren.

Berekeningen en advies

Adviesburo CK2 is een vakkundig adviesbureau dat onder andere constructieberekeningen voor nieuwbouwprojecten, renovaties en verbouwingen maakt. Vanuit onze rol als bouwkundig constructeur zorgen wij voor de veiligheid van bouwwerken en de toetsing van bouwkundige draagconstructies.

Lees meer

Detailberekeningen

De details maken het verschil. Met name aannemers en leveranciers van beton-, hout- en staalconstructies hebben geregeld behoefte aan praktisch advies voor aansluitdetails en knooppunten.

Lees meer

Tekeningen en 3D-modellen

Onze constructeurs maken, aan de hand van de constructieberekening, een samenvatting van uitgangspunten, overzichtstekeningen en bijbehorende principedetails zodat voor de architect, gemeente en aannemer inzichtelijk is hoe de ontworpen constructie eruit ziet. Deze gegevens neemt de architect over in het definitief bouwkundig ontwerp en worden in de uitvoeringsfase door de aannemer gebruikt om leveranciers aan te sturen.

Lees meer

Nieuwbouw- en verbouwprojecten

Adviesburo CK2 verzorgt het constructief advies (berekeningen en tekeningen) voor bouwconstructies van zowel nieuwbouw- als verbouwprojecten en renovaties.

Lees meer

Specialisatie prefab beton

Adviesburo CK2 is onder andere gespecialiseerd in het ontwerpen van prefab betonconstructies. Wij adviseren de opdrachtgever hoe een bouwkundig ontwerp efficiënt uitgevoerd kan worden in prefab beton, ontwerpen de indeling en onderlinge koppelingen van de afzonderlijke prefab betonelementen en berekenen de benodigde elementwapening.

Lees meer

Specialisatie houtconstructie

Bouwen met hout is weer in opkomst. Construeren met hout vergt echter specifieke kennis en kunde, want hout gedraagt zich anders dan beton of staal. Adviesburo CK2 is onder andere gespecialiseerd in het berekenen van houtconstructies.

Lees meer

Haalbaarheid zonnepanelen

Verzekeraars eisen steeds vaker een constructieberekening van het dak, om vooraf te controleren of de dakconstructie over voldoende capaciteit beschikt voor het toepassen van zonnepanelen.

Lees meer

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen?

Bel naar 0497 – 381218 of stuur een e-mail naar info@adviesburoCK2.com.