Haalbaarheid zonnepanelen

Verzekeraars eisen steeds vaker een constructieberekening van het dak, om vooraf te controleren of de dakconstructie over voldoende capaciteit beschikt voor het toepassen van zonnepanelen.

Constructieberekening

Adviesburo CK2 kan deze constructieberekening voor u uitvoeren. Het kan zijn dat de conclusie van de berekening is dat de bestaande constructie de extra belasting uit de zonnepanelen zonder problemen aan kan, maar het komt ook voor dat een dakconstructie niet geschikt is voor extra belasting vanuit zonnepanelen. Indien gewenst kan CK2 tevens de mogelijkheden voor u onderzoeken om alsnog de zonnepanelen op het dak te kunnen plaatsen, bijvoorbeeld middels het toepassen van lokale versterkingen van de draagconstructie. De kosten zijn hoofdzakelijk afhankelijk van de complexiteit van het project en de beschikbare informatie.

Om snel en op afstand een constructieberekening op te kunnen stellen hebben we in ieder geval de volgende (constructieve) gegevens van u nodig:

  • Archieftekeningen van de bestaande constructie.
  • Overzicht (legplan) van de zonnepanelen, inclusief bijbehorende belasting.

Op de archieftekeningen dient de dimensionering en opbouw van de bestaande dakconstructie duidelijk af te lezen zijn. Deze tekeningen kunt u vaak bij het gemeentearchief opvragen.